Inlenersbeloning

Inlenersbeloning

Een situatie die je vast niet onbekend voorkomt: je bent bezig een offerte op te stellen voor een nieuw bedrijf. Je kandidaat is goed, het bedrijf geïnteresseerd, het draait nu om de cijfers, die geven de doorslag voor je go of no-go. Je wilt een scherpe prijs neerleggen, waar jij zelf ook nog wat aan over houdt.

Maar het bedrijf heet ‘Metaalwerkers BV’. Je twijfelt; moet je dan een ander loon toepassen? Werken ze eigenlijk wel 40 uur per week? Mag je de ABU cao wel of niet toepassen? Je wilt tenslotte in één keer een goede prijs voor kunnen stellen, en niet achteraf veranderingen door moeten voeren in het tarief, of erger nog; je marge zien verdampen!

Wat is inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

Ben je nog onbekend met inlenersbeloning? Doe dan de Training – Inlenersbeloning in de praktijk

Voor wie geldt inlenersbeloning?

Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten.Voor bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) blijft een apart loongebouw gelden. Deze is opgenomen in de cao ABU. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

Aspecten van inlenersbeloning

De inlenersbeloning houdt dus in dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De inlenersbeloning heeft niet alleen betrekking op het salaris, maar ook op andere aspecten zoals:

 • Cao
 • Functie
 • Schaal en trede binnen het loongebouw van de betreffende cao
 • Eventueel het aantal functiejaren
 • Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV / ADV
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken

Let op:

In sommige cao’s zijn ook nog bepalingen opgenomen die specifiek over ingeleend personeel gaan. Ook die punten moeten we meenemen in de beloning. Een voorbeeld is de metaal-cao. Ook wanneer bij de inlener een eigen arbeidsvoorwaardenreglement geldt voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij deze inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

De juiste CAO bepalen

Is er een cao geldig bij het bedrijf?

Indien de inlener zegt dat ze geen cao hebben, moet je vaststellen of de inlener niet on de werkingssfeer van een cao valt. Sommige inleners hebben zich onvoldoende verdiept in deze materie en vallen soms toch onder de werkingssfeer van een cao.

Valt het bedrijf onder de werkingssfeer van een cao? Is de cao algemeen verbindend verklaard?

Indien de inlener is aangesloten bij een bedrijfstak of werkgeversorganisatie dan is daar vaak automatisch een cao aan verbonden. Soms is dat niet zo, maar hanteren ze wel eigen regels voor bijvoorbeeld overwerk, of een werkweek van 38 uur.

Heeft het bedrijf eigen mensen in dienst?

Wat staat er aan looncomponenten in die arbeidsovereenkomsten?

Is er bedrijfsbeleid?

Dit kan een personeelsreglement zijn of wanneer de inlener geen arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd, de minimale regels uit de wet.

Zijn er arbeidsvoorwaarden vastgelegd in het bedrijf in een bedrijfseigen regeling?

Als regels zijn die gelden voor al het eigen personeel dan gelden die ook voor de uitzendkracht.

Gelijk belonen

De kern is dus gelijk belonen! “Gelijke monniken, gelijke kappen” Dit kan ook betekenen dat de inlener lager beloont dan de cao voor uitzendkrachten. Dit mag ZOLANG de inlener deze beloning ook toepast bij vast personeel en het niet in strijd is met de wet.

Wat als de inlener geen cao heeft?

Als de inlener helemaal geen eigen werknemers heeft en niet onder (de werkingssfeer van) een cao valt, zal er mogelijk voorwaarden opgesteld kunnen worden of er wordt een check gedaan welke cao van toepassing zou kunnen zijn.

Misverstand

Inlenersbeloning betekent NIET dat een uitzendkracht onder de cao van de inlener valt. Uitzendkrachten vallen altijd onder de ABU-cao voor uitzendkrachten. Alleen voor de volgende 6 elementen geldt de cao van de inlener:

 1. Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 2. ATV / ADV
 3. Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 4. Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 5. Onkostenvergoedingen
 6. Periodieken

Dit betekent dat voor zaken zoals pensioen en vakantiedagen, gewoon de ABU-cao. Dit kan tot rare situaties leiden. Voorbeeld: In sommige cao’s is 5 mei altijd een vrije dag (bijvoorbeeld werknemers van de Rijksoverheid). Bij de ABU-cao is 5 mei alleen eens in de vijf jaar een officiële vrije dag. Dit betekent dat het kan gebeuren dat een flexwerker bij de overheid op 5 mei verplicht een vakantiedag moet opnemen, terwijl zijn of haar collega’s volgens hun cao een vrije dag hebben.

Meer info? Kijk ook op inlenersbeloning.nl

Bel Nu / Call Now

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten